فروشگاه جوکار : توزیع کننده تجهیزات ساختمانی جوصاتکو یا JoSatco : Jokar & salehi Trading Company دفتر بازرگانی جوکار و صالحی tag:http://www.josatco.ir 2020-08-12T12:18:27+01:00 mihanblog.com ایزوگام اصل دلیجان : پخش ایزوگام در کرج 2018-11-09T11:44:04+01:00 2018-11-09T11:44:04+01:00 tag:http://www.josatco.ir/post/4 حسن صالحی بارگیری مجدد ایزوگام اصل دلیجان انجام گردید و جهت پخش عمده و فروش موجود می باشد.فروشگاه جوکار نماینده اصلی پخش ایزوگام اصل دلیجان. جهت پخش ایزوگام در کرج و سراسر کشورآدرس: محمدشهر، سراهی زیبادشت. فروشگاه جوکاردفتر پخش ایزوگام کرجایزوگام. لوله و اتصالات آذین. شیرآلات بهداشتی. بارگیری مجدد ایزوگام اصل دلیجان انجام گردید و جهت پخش عمده و فروش موجود می باشد.
فروشگاه جوکار نماینده اصلی پخش ایزوگام اصل دلیجان. جهت پخش ایزوگام در کرج و سراسر کشور

آدرس: محمدشهر، سراهی زیبادشت. فروشگاه جوکار
دفتر پخش ایزوگام کرج
ایزوگام. لوله و اتصالات آذین. شیرآلات بهداشتی.

]]>
یک فروشگاه، یک خانه، یک برند 2018-02-20T12:06:33+01:00 2018-02-20T12:06:33+01:00 tag:http://www.josatco.ir/post/1 حسن صالحی جوصاتکو، توزیع کننده اصلی لوله و اتصالات آذین، پولیکا و پلی اتیلن.انواع شیرآلات بهداشتی ساختمان و اتصالات گالوانیزه.نشانی: کرج، جاده محمدشهر به ماهدشت، پنجاه متر بعد از سه راهی زیبادشت. فروشگاه جوکارفروشگاه جوکار  09126618746 جوکار_ 09388439533 صالحی. 36337446_026آدرس کانال ما در تلگرام»»» Josatco@ جوصاتکو، توزیع کننده اصلی لوله و اتصالات آذین، پولیکا و پلی اتیلن.
انواع شیرآلات بهداشتی ساختمان و اتصالات گالوانیزه.
نشانی: کرج، جاده محمدشهر به ماهدشت، پنجاه متر بعد از سه راهی زیبادشت. فروشگاه جوکار
فروشگاه جوکار  09126618746 جوکار_ 09388439533 صالحی. 36337446_026
آدرس کانال ما در تلگرام»»» Josatco@

]]>